Vykonávame:

 

• montáž elektroinštalácií do rodinných domov, bytov
a priemyselných objektov

 opravy, revízie a montáž bleskozvodov

 prípojky NN

 montáž verejného osvetlenia

 opravy a rekonštrukcie elektroinštalácií

 montáž slaboprúdových rozvodov v objektoch

 kamerové systémy

 zabezpečovacia signalizácia