Placeholder Image 1

Nahlasovanie porúch

Verejného osvetlenia

Read More

Placeholder Image 2

2

2

Placeholder Image 3

3

3

Ponúkame komplexný sortiment služieb v oblasti elektroinštalácií, od vypracovania projektovej dokumentácie, cez realizáciu elektroinštalačných prác, montáž bleskozvodov až po odborné prehliadky a skúšky – revízne správy.

Vypracovanie projektu elektroinštalácie na základe vašich predstáv a návrhov

 • Komplexné riešenia elektroinštalácií priemyselných objektov, rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov
 • Výrobu rozvádzačov NN
 • NN prípojky
 • Káblové rozvody
 • Montáž svietidiel, zásuviek a vypínačov
 • Núdzové osvetlenie
 • Verejné osvetlenie v obciach
 • Podlahové vykurovanie
 • Montáž spotrebičov
 • Montáž a opravu bleskozvodov
 • Štrukturovanú kabeláž
 • Elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu
 • Kamerové systémy
 • Systémy satelitnej televízie
 • Video a audio vrátniky
 • Vypracovanie revízií, vykonanie odborných prehliadok a skúšok
 • Práce na vysokozdvižnej plošine a jej prenájom