eN Net s.r.o. 

tel.: 0905 329 961 

 email: ennet@ennet.sk

Realizujeme kompletné elektroinštalácie rodinných domov, administratívnych budov, nebytových priestorov, vonkajšie elektroinštalácie vrátane prípojok NN, kompletné rekonštrukcie, opravy a výmenu elektrických rozvodov domov a bytov.

Design by: www.diablodesign.eu